Στέργιος Παπαδηλέρης

“Με τον κ. Αργυράκη συνεργαστήκαμε πρώτη φορά το έτος 2019 σε σχέση με μίσθωση ακινήτου για προσωπική μας υπόθεση.

Αυτό που μας εντυπωσίασε με τον κ. Αργυράκη, δεδομένου ότι αμφότεροι ως δικηγόροι έχουμε συνεργαστεί πολλάκις στο παρελθόν με συναδέλφους του – κτηματομεσίτες, ήταν καταρχήν η απόλυτη κατανόηση του τι ακριβώς αναζητούμε και η επικέντρωση αποκλειστικά σε ακίνητα που πληρούσαν τα κριτήρια αναζήτησης μας.

Ο κ. Αργυράκης με απόλυτη διακριτικότητα, ευγένεια και διάθεση για συνεργασία χωρίς όμως ουδεμία φορτικότητα, κατάφερε να εντοπίσει σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα το ακίνητο το οποίο επιθυμούσαμε. Ως εκ τούτου, δεν χάθηκε χρόνος σε περιττές αναζητήσεις και επισκέψεις ακινήτων, χρόνος πολύτιμος για όλους μας.

Επιπλέον των ανωτέρω, ο κ. Αργυράκης απολαμβάνων την εκτίμηση πολλών κατοίκων της περιοχής της Καλαμαριάς στην οποία και είχε επικεντρωθεί το ενδιαφέρον μας, κατάφερε σε μία μόλις συνάντηση να συμβιβάσει τα συμφέροντα τόσο ημών όσο και του αντισυμβαλλομένου μας, χωρίς κανένας επί της ουσίας να απωλέσει κάτι ιδιαίτερο, ενώ αντίθετα συνέβαλε στο να οικοδομηθεί μεταξύ μας μία σχέση εμπιστοσύνης, στοιχείο απαραίτητο για τέτοιου είδους συναλλαγές.

Για τους λόγους αυτούς, θα συστήναμε ανεπιφύλακτα τον κ. Αργυράκη ως κτηματομεσίτη σε όποιον ενδιαφέρεται να συνεργαστεί με άνθρωπο της εν λόγω ειδικότητας, διακρίνοντας σε αυτόν, γνώση, ειλικρίνεια, διακριτικότητα και διάθεση για επίλυση θεμάτων προς τον σκοπό επίτευξης συμφωνίας και εύρεσης του ακινήτου αναζήτησης”.

Με φιλικούς χαιρετισμούς
Στέργιος Παπαδηλέρης
Αντιγόνη Βουσβούκη ⭐⭐⭐⭐⭐