ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΑΡΓΥΡΗ

Από ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΑΡΓΥΡΗ για το μεσίτη ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΑΡΓΥΡΑΚΗ

“Ευσυνειδησία, άμεση και γρήγορη εξυπηρέτηση, ευγένεια, συνεπής επαγγελματική δραστηριότητα μαζί και έντονη, λίγα από τα πολλά χαρακτηριστικά ενός ΣΩΣΤΟΥ Έλληνα επαγγελματία”.

Θεσσαλονίκη  2/ 11/ 2020 ⭐⭐⭐⭐⭐